3D: Daily Dutch Digest blogpost (in het Nederlands dus) | PRUDENTIAL Middle East | Prudential Middle East FZE >

3D: Daily Dutch Digest blogpost (in het Nederlands dus)

Ontzettend handig en het delen waard!


Landlords en standaard huurovereenkomsten


Vraag: #Hilda, als mijn landlord in Dubai mij een standaard huurovereenkomst voorlegt, moet ik die dan tekenen omdat je geen wijzigingen in de standaard mag aanbrengen of mag ik er wat aanvullende bepalingen aan toevoegen?

Antwoord; het is juridisch gezien geen enkel probleem om aanvullende bepalingen op te nemen. Je kunt daar ook gewoon over onderhandelen met je landlord. 

Let er wel op dat je in een overeenkomst nooit “bijvoorbeeld” moet opnemen. 

Het valt mij daarnaast op dat de meeste makelaars oude versies hanteren waar nog in staat dat een bounced cheque een misdrijf oplevert. 

Ook al huur je een gecertificeerde makelaar in, en zou je daar meer van mogen verwachten, het kan geen kwaad om zelf even kritisch te kijken naar het voorgelegde document.

Trouwen in Nederland

Vraag: #Hilda, mijn verloofde en ik willen binnenkort gaan trouwen in Nederland. We hebben allebei de Nederlandse nationaliteit en wonen in Dubai. We hebben ons voornemen geregistreerd bij de gemeente Den Haag en worden nu verwezen naar de trouwgemeente. Volgens onze trouwgemeente hebben ze alleen een kopie paspoort van de aanstaande echtgenoten en van de getuigen nodig. 

Klopt dat Hilda?

Antwoord:

Als je niet in Nederland woont, allebei de Nederlandse nationaliteit hebt en wel in Nederland wilt trouwen, moet je melding maken van je huwelijksplannen bij de gemeente Den Haag. De gemeente Den Haag stuurt je zogenaamde huwelijksdossier door naar je trouwgemeente.

De melding bij de gemeente Den Haag is een jaar geldig, en binnen dat jaar moet je trouwen. Begint de verloofde nare gewoonten te ontwikkelen en uit zijn mond te rieken, en wil je nog even iets langer wachten voor je je in de echt laat verbinden, dan moet je opnieuw bij de gemeente Den Haag melding doen.

Tussen de melding bij de gemeente Den Haag en je huwelijksdatum moet minimaal twee weken zitten.

De gemeente waar je gaat trouwen bepaalt welke documenten je moet laten zien. 

Zij melden dat bij jou, en als ze een paspoort voldoende vinden hoef je dus niet bang te zijn dat je straks door de ambtenaar van de burgerlijke stand weggestuurd wordt.

Sta je onder curatele, vertrouwt de gemeente het allemaal niet zo of is je verloofde je broer, dan is het een ander verhaal.

Zorg wel altijd dat de gemeente even per email bevestigt welke documenten ze van je nodig hebben. Niet iedere gemeenteambtenaar is even internationaal georiënteerd en dat voorkomt onnodige kosten.

VOW aantekening

wat is een VOW aantekening?


In 2014 was het aantal VOW-ers dat volgens het Bureau Krediet Registratie (BKR) onvindbaar was voor schuldeisers (ook wel spookburgers genoemd - niet hetzelfde als spookambtenaren) -72.911. Ik heb helaas geen meer recente cijfers kunenn vinden. 


Uit het onderzoek blijkt dat de meeste VOW-ers man, jong en allochtoon zijn. 


De helft van de spookburgers duikt op enig moment trouwens weer op in Nederland.


Wat is de procedure als een deurwaarder ontdekt dat iemand niet meer woont op het GBA adres? 


De deurwaarder zoekt contact met de gemeente. 


De gemeente doet adresonderzoek (zoek op het woord adresonderzoek op deze pagina). 


De gemeente schrijft uiteindelijk de betreffende persoon uit uit de GBA. Als de gemeente het nieuwe adres van de persoon niet kan achterhalen, krijgt deze persoon de notering Vertrokken Onbekend Waarheen (VOW). Dit heeft tot gevolg dat die persoon niet meer in aanmerking kan komen voor uitkeringen en toeslagen en ook geen paspoort of rijbewijs meer kan aanvragen.


Onder de groep van mensen met de aantekening VOW zitten uiteraard ook Nederlanders die naar de UAE buitenland vertrekken en vergeten hun nieuwe adres door te geven. Anderen "vergeten" dit moedwillig omdat ze hoge schulden hebben.

DUO, diploma’s en destruction


Vraag: #Hilda, ik heb voor mijn werk in de UAE een equivalency certificate nodig van het Nederlandse middelbare schooldiploma. Om dit certificaat te verkrijgen heb ik mijn cijferlijsten nodig van minimaal de laatste jaren van mijn middelbare school, maar DUO meldt alleen het laatste jaar beschikbaar te hebben. Wat kan ik doen?

Antwoord: als DUO bepaalde gegevens niet heeft, kun je contact opnemen met je oude middelbare school, en daar de gegevens opvragen die je nodig hebt. 

Hoe ouder je bent, hoe groter het risico dat je school niet meer bestaat. Weet dan dat DUO kan nakijken wie de rechtsopvolger van jouw school is. 

Lukt dat ook niet, dan kun je voor het openbaar onderwijs nog navraag doen bij de gemeente.

Gegevens van leerlingen mogen pas 70 jaar na de geboortedatum worden vernietigd, en eindexamenresultaten van mavo, havo en vwo 10 jaar na de examendatum. Universiteiten mogen diploma's, getuigschriften en verklaringen vernietigen 30 jaar na het examen en moeten examenregisters blijvend bewaren.

vreemdgaan => scheiden => mediation


Vraag: #Hilda, mijn man en ik zijn allebei Nederlanders, getrouwd in gemeenschap van goederen, en we wonen vanwege mijn werk in Dubai. 

Hij is vreemd gegaan, en ik wil nu scheiden. 

Omdat we kinderen hebben wil ik graag echtscheidingsmediation. 

Stel; jij wordt onze echtscheidingsmediator en we stellen samen met jou een convenant op. Kunnen we dan scheiden in Dubai? Of is dat onverstandig in verband met de gemeenschap van goederen en de omgangsregeling voor de kinderen?

Antwoord; ja, dat kan en het is niet onverstandig. We kunnen jullie echtscheidingsconvenant zodanig opstellen dat het als divorce settlement wordt geaccepteerd wordt door de rechter in de UAE. 

Als jullie het met elkaar eens zijn vindt er verder geen inhoudelijke toets plaats door de rechter. 

Als je de uitspraak van de rechter in de UAE laat legaliseren en die vervolgens in Den Haag laat inschrijven, ben je ook in Nederland gescheiden.

Let wel; dit kan alleen op deze manier als je mij inschakelt, want je hebt een jurist en mediator nodig die zowel de UAE law als het Nederlandse recht goed kent.

Een testament aanvechten in de UAE


Vraag: #Hilda, ik heb met een mijn zoon geen goede band meer nadat zijn moeder en ik van elkaar gescheiden zijn. Ik wil dan ook niet dat hij aanspraak kan maken op het vermogen wat ik in Dubai opgebouwd heb, en heb hem dus niet opgenomen in mijn DIFC testament. Kan hij, als hij het er niet mee eens is, dat testament aanvechten?

Antwoord: ja, dat is mogelijk. 

Een DIFC testament kan via de DIFC court aangevochten worden na jouw overlijden. Je zoon zou kunnen aanvoeren dat je een geestelijke stoornis had ten tijde van het opstellen van het testament, of dat hij volgens het Nederlandse recht niet onterfd kan worden, of dat je door je nieuwe vrouw zodanig onder druk gezet bent dat je je testament ten faveure van haar hebt opgesteld. 

Overigens is geen van de huidige bij DIFC geregistreerde testamenten nog aangevochten.

Als zulke dingen in jouw situatie een rol spelen is het dan ook belangrijk dat je hier bij het opstellen van het testament eerlijk over bent, dan kan ik er bij het formuleren van je testament rekening mee houden.

Een half jaar huur vooruit betalen

Vraag: #Hilda, ik ben nieuw in Dubai, en mijn man en ik hebben een leuk appartement gevonden wat we graag willen gaan huren, via een makelaar. We vinden het voor een half jaar vooruitbetalen wel heel raar, maar we begrijpen inmiddels dat dat hier redelijk normaal is en gelukkig hebben we wat reserves en hadden we inmiddels cheques van onze bank ontvangen. 

Nu vraagt onze makelaar om de cheques op naam van het makelaarskantoor te zetten, en hij heeft ons een Power of Attorney laten zien van de eigenaar dat die dat prima vindt. De eigenaar zit in Mumbai op het moment, dus daar hebben we geen kontakt mee. 

Het lijkt mij dat er zo niks mis kan gaan, maar mijn man heeft wat koudwatervrees, en heeft een kopie van de POA gemaakt. 

Wat vind jij Hilda?

Antwoord: mijn advies is om, ondanks de POA, de cheques op naam van de eigenaar te zetten, in plaats van op naam van het makelaarskantoor. Vraag naar de title deed (eiendomsakte) en controleer of die van het juiste appartement is, en of de naam van de eigenaar overeenkomt met de naam op de POA. Je zou de eerste niet zijn die zijn geld kwijt raakt aan een malafide makelaarskantoor, of aan iemand die geen eigenaar is van het pand. En een POA wordt ook nogal eens vervalst.

Op deze site vind je alle details als je zoekt op "huren".

Wat is een MoU, een Memorandum of Understanding precies?


Vraag: #Hilda, wat moet er precies in een Memorandum of Understanding (MOU) staan, en wat is de juridische status ervan?

Antwoord: er zijn geen formele eisen aan een MOU, je kunt er in zetten wat je maar wilt. In de UAE wordt hij vaak gebruikt als er met een lokale sponsor samengewerkt gaat worden.

De juridische status van een MOU is gering, je moet het vergelijken met een "herenakkoord" in Nederland. De betrokken partijen leggen hun voornemens erin vast, het is een soort verloving tussen zakenpartners.

Wat is handig om op te nemen?

1. De verplichtingen van iedere partij; 

2. De financiele consequenties voor alle partijen; 

3. De rollen die de partijen krijgen;

(Ga je met een local samenwerken, schrijf dan uit welke rol die local precies krijgt. Je wilt niet iemand zonder enige ondernemerservaring en relevante kennis die zich overal mee loopt te bemoeien omdat "doing business" zo sexy klinkt, maar je wilt bijvoorbeeld wel dat hij zijn wasta inzet).

Houd er rekening mee dat een sponsor juridisch gezien dezelfde rechten heeft als een partner, dus hoe preciezer de omschrijving van de taken en verwachtingen, plus het aantal uren wat daarmee gepaard gaat, hoe duidelijker.

4. Hoe je omgaat met conflicten;

5. Hoe je uit elkaar wilt gaan, op het moment dat dat aan de orde is; 

6. Hoe je omgaat met nieuwe toetreders; 

7. Wat er gebeurt met het bedrijf als een van de partijen dood gaat; 

8. Op welke momenten de overeenkomst gereviewd of eventueel aangepast mag worden (houd rekening met de duur van een license en stem de termijn hier op af).

Een zelfgemaakte MOU kun je ook altijd nog even laten reviewen, dat kost niet zoveel tijd (en dus niet zoveel geld), dat kan veel gedoe in de toekomst voorkomen.

Wat als uw ‘local’ aandeelhouder overlijdt?


Vraag: #Hilda, wat gebeurt er als de lokale sponsor van mijn LLC in de UAE overlijdt?

Antwoord: het aandeel van jouw lokale sponsor gaat bij zijn overlijden over naar zijn erfgenamen.

Maar ja, wat als die totaal ongeschikt zijn om jouw nieuwe sponsor te worden?

Het is dus zaak om na te denken over, en te praten over, de situatie waarin de sponsor overlijdt, voor dat daadwerkelijk aan de hand is. 

En de afspraken vervolgens op papier te laten zetten, en daarnaast bestaande documenten (shareholders agreement, partnership deed) en bijvoorbeeld de key man insurance te laten controleren en eventueel aan te passen.

Houd er rekening mee dat zoiets best tijdrovend is, je hebt het niet in een week voor elkaar.

Deportatie en de gevolgen daarvan in de UAE


Vraag: #Hilda, ik vraag dit voor een vriend. Als iemand gedeporteerd is naar zijn eigen land, mag hij dan ooit weer de UAE in?

Antwoord: dat hangt min of meer af van de reden van deportatie. Als het vanwege een crimineel feit is, mag iemand doorgaans de rest van zijn leven de UAE niet meer in. Ook niet op een toeristenvisum/visit visa.

Heeft iemand vastgezeten in het immigration detention centre, dan mag hij of zij meestal een jaar het land niet meer in.

De enige manier om er achter te komen hoe het zit, is om contact op te nemen, of te laten nemen, met het General Directorate of Residency and Foreigners Affairs (GDRFA), www.dnrd.ae/en.


© PRUDENTIAL Middle East  2018