3D: Daily Dutch Digest blogpost (in het Nederlands dus) | PRUDENTIAL Middle East | Prudential Middle East FZC LLC >

3D: Daily Dutch Digest blogpost (in het Nederlands dus)

Ontzettend handig en het delen waard!


Thuiswerken in de UAE, hoe zit dat?

Vraag: #Hilda, heb je in de UAE een wettelijk vastgelegd recht om thuis te werken?

Antwoord: alleen voor locals is dit een wettelijk vastgelegd recht.

Voor Emirati is er de zogenaamde teleworking resolution.

Op voorwaarde dat hij of zij werkt voor een MHRE geregistreerd bedrijf, minimaal zes maanden fulltime of een jaar part time bij dat bedrijf werkt, het thuis werken past bij de werkzaamheden van de medewerker, het belang van de werkgever niet geschaad wordt en de medewerker de benodigde vaardigheden heeft om thuis te werken, mag er door de medewerker een verzoek worden gedaan om thuis te werken.

De werkgever moet daar binnen 20 dagen op reageren. Als het verzoek afgewezen wordt, moet dat beslist schriftelijk worden gedaan en met redenen worden omkleed.

Wordt het verzoek toegewezen, dan moet er een nadere regeling worden opgesteld over de exacte voorwaarden, en die moet aan de arbeidsovereenkomst worden gehecht.

De werknemer en de werkgever hebben de vrijheid om zelf een regeling telewerken op te stellen. 

In zo'n regeling kan worden afgesproken op welke manier de prestaties van de medewerker worden beoordeeld, hoe vaak de medewerker op kantoor moet zijn, hoe het contact met de leidinggevende plaatsvindt, wie betaalt voor kantoormeubilair en andere telewerkvoorzieningen, of de medewerker op zijn eigen computer mag werken (en krijgt hij dan een vergoeding voor de afschrijving van zijn computer), hoe de informatieveiligheid wordt geregeld, of een risico inventarisatie van de thuiswerkplek nodig is, onder welke voorwaarden de medewerker niet langer thuis mag werken, hoe de medewerker verzekerd is als hem op de thuiswerkplek iets overkomt, de bereikbaarheid van de medewerker, de dagen waarop de medewerker thuis werkt, een vergoeding voor de kosten van toegenomen aircogebruik vanwege het thuiswerken, etc.

Dus identiek aan een Nederlandse regeling voor thuiswerken of telewerken.

Hoewel de wetgeving niet op Nederlanders van toepassing is, is het wel handig om te weten dat deze wetgeving er is, want het geeft wel een juridisch kader voor mensen die thuis zouden willen werken.

Een erfenis ‘beneficiair' aanvaarden, wat is dat eigenlijk?

Vraag: #Hilda, mijn moeder was weduwe toen ze met mijn vader trouwde. Uit het huwelijk met haar overleden eerste man had ze twee kinderen. Wij (twee zussen en een broer) hebben eigenlijk nauwelijks contact met deze kinderen gehad omdat ze een stuk ouder waren dan wij. 

We hebben ze uiteraard wel een rouwkaart gestuurd, maar ze waren verder niet betrokken bij de uitvaartplechtigheid van mijn moeder omdat wij er in alle drukte niet aan gedacht hebben om dat te doen. 

Nu is mijn moeder onlangs overleden, mijn vader was al overleden. Mijn moeder heeft een dikke bankrekening en het huis is hypotheekvrij geworden met haar overlijden, dus wij zijn van mening dat we gewoon het geld kunnen verdelen over ons drietjes.

De notaris adviseerde mij om beneficiair te aanvaarden.

Waarom is dat Hilda, en wat betekent het precies?

Antwoord; als je een nalatenschap zuiver aanvaardt zoals dat heet, ben je met je privevermogen aansprakelijk voor schulden van je moeder. 

Als je beneficiair aanvaardt kun je niet in je prive vermogen aangesproken worden voor een schuld die je moeder opgebouwd heeft.

Het kan namelijk heel goed zijn dat de kinderen uit het eerste huwelijk van je moeder nog een aanspraak hebben op de nalatenschap van je moeder, die opeisbaar is geworden nu je moeder (de langstlevende ouder voor hun) is overleden. 

Daarmee heeft je moeder dus een schuld. 

Het is heel goed mogelijk dat die schuld rentedragend is, en inmiddels flink is opgelopen. Misschien zelfs hoger is dan de waarde van haar bezittingen. 

En als dat zo zou zijn, en je hebt zuiver aanvaardt, dan moeten jullie het verschil dus nog betalen. Uit eigen zak.

(Over de wetswijzigingen m.b.t. het aanvaarden van een erfenis vind je elders op deze pagina meer informatie, die laat ik in deze tekst even buiten beschouwing)

Ik nader de 60 jaar. Is dat een probleem in de UAE?

Vraag: #Hilda, ik ben zestig, krijg ik dan in de UAE dan nog wel een werkvisum?

Antwoord: Ja, dat kan wel. Tot je zestigste kom je in aanmerking voor een "normaal" werkvisum. 

Van zestig tot vijfenzestig moet de werkgever een speciale aanvraag doen, met motivatie. Je spreekt bijvoorbeeld een bijzondere taal (Nederlands), hebt bijzondere vaardigheden of expertise. 

Boven je vijfenzestigste kan ook nog wel een werkvisum aangevraagd worden, maar dat moet extra gemotiveerd worden.

In beginsel wordt er na je zestigste nog maar voor een jaar een visum afgegeven.

Werk je voor een bedrijf in een freezone, dan moet je wel vooraf even naar de regels informeren, niet alle freezones geven een werkvisum af voor iemand boven de zestig.

Je kunt het voorgaande omzeilen door partner te worden bij je werkgever.

Zomaar onslagen worden in de UAE, mag dat?

Vraag: #Hilda; ik heb gesolliciteerd bij Amazon als data-marketing specialist. Ik heb daar bij de Mashreq bank veel ervaring mee opgedaan. Maar dit zinnetje viel me op in de sollicitatieprocedure:

"Amazon can terminate our employment repationship, at any time for any reason, with or without advance notice and with or without cause".

Mag dat eigenlijk wel?

Antwoord: Nee, dat mag niet. Als je een baan hebt of krijgt bij een bedrijf dat gevestigd is in de UAE is altijd de UAE wetgeving van toepassing. Veel bedrijven, ook grote en internationale bedrijven, zijn daarvan niet op de hoogte en maken hun eigen regels. Dit soort zinnen hebben net zoveel waarde als dat er in de arbeidsovereenkomst zou staan dat het voor Amazon werknemers verboden is in hun vakantie een ijsje te eten.

Het is wel verbazingwekkend naïef van Amazon om dit zo op te schrijven in de UAE, maar nadeel zul je er waarschijnlijk niet van ondervinden. 

Iedere arbeidsrechter veegt zulke zelf verzonnen regels zonder pardon van tafel.

Let wel: het bovenstaande geldt niet als deze bepaling is opgenomen in het gedeelte van de arbeidsovereenkomst over de proeftijd. 

Dan is het wel toegestaan.

Investeren in bosgrond

Vraag: #Hilda, ik wil in Nederland een stukje bosgrond kopen als investering, als ik gepensioneerd ben kan ik daar dan mooi een huis bouwen. 

Heb je meer informatie over de juridische gevolgen?

Antwoord; onderzoek eerst wat volgens het bestemmingsplan op deze locatie precies is toegestaan. Een huis bouwen op een stuk bosgrond mag niet, en gemeenten zijn alleen genegen het bestemmingsplan te wijzigen als dat in hun belang is. 

Bouw je een huis op een locatie waar woningbouw volgens het bestemmingsplan niet toegestaan is, dan kun je gedwongen worden het huis af te breken.

Om bovenstaande redenen is een bosperceel ook een heel stuk goedkoper dan een perceel bouwgrond.

Gewoon de bankrekening leeghalen en vertrekken kan toch ook?

Vraag: #Hilda: mijn man en ik hebben met elkaar afgesproken dat als een van ons beide komt te overlijden in de UAE, dat degene die nog wel leeft, dan meteen met de kinderen het land uitvlucht en terug gaat naar Nederland. De ander is dan toch dood, dus die merkt er weinig meer van. 

Op jouw pagina hebben we gelezen dat het ongeveer twee weken duurt voor de bank weet dat hij dood is en de rekening blokkeert, dus ik trek dan ook snel onze bankrekening leeg. 

Als we het op die manier doen hebben we ook geen testament nodig. Scheelt weer een hoop geld. Toch?

Antwoord: Om antwoord te geven op je laatste vraag: realiseer je, dat als je geen testament hebt gemaakt, de partner ook geen aanspraak kan maken op de vergoeding die door de werkgever wordt betaald vanwege het overlijden van zijn werknemer. 

Meestal loopt dit op tot een aardig bedrag.

Ook het vermogen wat je opgebouwd hebt in de UAE is zonder testament voor de overlevende partner alleen via een ellendig lange juridische procedure op te vragen.

Los van dat geld, houd er rekening mee dat het nogal verdacht overkomt dat je je dode partner achterlaat en het land uitvlucht. Vooral als je ook nog net daarvoor de bankrekening hebt geplunderd. 

Het kan betekenen dat de politie een onderzoek gaat starten. En dat je opgepakt wordt zodra je Dubai weer in komt. Ook al is dat jaren later.

Vanuit een opvoedkundig perspectief lijkt het me niet heel erg verantwoord om je kinderen op hun vraag waar papa is, te moeten antwoorden dat je dat niet weet, maar ja, ik ben geen pedagoog.

VAT in Dubai en Airbnb, hoe zit dat nou precies?

VAT bij betalen bij AirBNB?

Vraag: #Hilda, ik heb vrienden over, en zij zitten nu in een Airbnb in Dubai. Ze hebben uiteraard vooraf per credticard betaald, en nu komt de verhuurder ineens met een extra factuur omdat ze VAT zouden moeten betalen. 

Moeten ze inderdaad die VAT betalen, klopt dat?

Antwoord: nee, de verhuurder heeft via AIRBNB al VAT uitbetaald gekregen, en brengt het dus dubbel in rekening, en dat is fraude. 

(Je vrienden kunnen op de Airbnb factuur, te vinden in hun account, zien dat ze al betaald hebben)

Je vrienden kunnen hier melding van maken bij de helpdesk van Airbnb, en contact opnemen met het Dubai Economic department. 

En daarnaaast natuurlijk in de review melding maken van de praktijken en één ster geven.

Hoe kom ik van een periodieke gift af?

Vraag: #Hilda, ik geef al jaren elk jaar een fors bedrag aan #Oxfamnovib. Leuk hoor, die woeste feesten van ze, maar niet van mijn centen natuurlijk, hoe kom ik nou van een periodieke gift af?

Antwoord: aan een periodieke gift zit een privaatrechtelijk en een fiscaal aspect.

In privaatrechtelijke zin wordt er een verplichting aangegaan tussen jou (schenker) en Oxfamnovib (begiftigde). De aanspraak die Oxfamnovib op de gift kan maken is in beginsel in rechte afdwingbaar, zoals dat heet. 

Zou je je niet houden aan wat er in de overeenkomst staat, door te stoppen met betalen, dan zou Oxfamnovib naar de rechter kunnen gaan. 

Ik verwacht dat een rechter wel meegaat in jouw standpunt dat je geen zin hebt om te betalen voor het inhuren van minderjarige prostituees c.q. slachtoffers van een ramp.

Je zou ook een beroep op dwaling kunnen doen; had je vooraf geweten dat Oxfamnovib jouw geld aan niet ethische activiteiten zou uitgeven, dan was je de overeenkomst niet aangegaan.

En dan de fiscale aspecten.

Een periodieke gift mag vanaf 2014 worden gedaan bij een onderhandse schenkingsovereenkomst, je hoeft hem dus niet beslist bij notariele akte vast te leggen.

Zo'n periodieke gift aan een ANBI, een algemeen nut beogende instelling (zoals Oxfam Novib), is onder voorwaarden aftrekbaar van de belasting.

Het nadeel van een periodieke schenking is dat de minimale looptijd vijf jaar is, tenzij de schenker eerder overlijdt.

Van een periodieke gift kun je alleen af als de volgende omstandigheden vooraf vastgelegd zijn in de overeenkomst:

1. Failissement van Oxfam Novib; 

2. Bij het in kracht van gewijsde gaan van het besluit tot intrekking-beschikking algemeen nut beogende instelling door de Belastingdienst; 

3. Bij arbeidsongeschiktheid of werkloos raken van de schenker; 

4. Bij overlijden van de schenker.

Een periodieke gift kan in geld zijn of in natura.

Met een periodieke gift in natura wordt in fiscale zin overigens iets anders bedoeld dan Oxfamnovib er blijkbaar onder verstaat; het is bv een voedselpakket, een schilderij, of speelgoed.

Conclusie: je kunt de overeenkomst tussen jou en Oxfam Novib ontbinden met een aangetekende brief waarin je de redenen van de beeindiging aangeeft. Het is mogelijk dat Oxfam Novib jou toch aan de overeenkomst wil houden. 

Als je stopt met het overmaken van geld kan dat ook fiscale consequenties hebben voor de aftrekbaarheid van je gift.

Oplichters of gouden kans?

Vraag: #Hilda, ik heb in de UAE een investeringsfonds gevonden die mij een paar miljoen dollar wil uitlenen tegen maar 3% rente. Ze vragen nogal een fors bedrag aan allerlei voorschotten en dat maakt me wat wantrouwend. Hoe kom ik erachter of het geen oplichters zijn?

Antwoord:

1. Vraag naar de license van het investeringsfonds. 

2. Vraag naar de paspoorten van de fondsmanagers en jouw contactpersonen. 

3. Vraag naar referenties.

4. Check op google adresgegevens en telefoonnummers. 

5. Kijk naar de linked in profielen van de fondsmanagers.

Uiteraard kun je nog veel meer achtergrondonderzoek doen, maar daar heb je een gespecialiseerde partij voor nodig. Wij doen regelmatig voor diverse buitenlandse partijen onderzoeken in verschillende registers, en leveren vervolgens een rapport op over de betrouwbaarheid van een mogelijke samenwerkingspartner of investeringspartij.

Nieuwe privacy-wetgeving (en hoe banken ermee omgaan)

Vraag; #Hilda, ik heb bij ING bepaalde gegevens over mijn eigen rekening nodig, en

ING weigert die te verstrekken omdat dat in strijd zou zijn met de #privacy. 

Klopt dat?

Antwoord; nee, dat is onzin. Juist onder de nieuw privacywetgeving heb jij het recht om exact te weten welke gegevens ING van jou opslaat, waarom, wat ze ermee doen en waar jouw gegevens opgeslagen worden. 

En jouw eigen gegevens mogen nooit niet verstrekt worden omwille van de privacy.

Er mag wel onderzocht worden of jij wel bent wie je zegt dat je bent voor er gegevens worden verstrekt.


© PRUDENTIAL Middle East  2018