3D: Daily Dutch Digest blogpost (in het Nederlands dus) | PRUDENTIAL Middle East | Prudential Middle East FZE >

3D: Daily Dutch Digest blogpost (in het Nederlands dus)

Ontzettend handig en het delen waard!


VOW aantekening

wat is een VOW aantekening?


In 2014 was het aantal VOW-ers dat volgens het Bureau Krediet Registratie (BKR) onvindbaar was voor schuldeisers (ook wel spookburgers genoemd - niet hetzelfde als spookambtenaren) -72.911. Ik heb helaas geen meer recente cijfers kunenn vinden. 


Uit het onderzoek blijkt dat de meeste VOW-ers man, jong en allochtoon zijn. 


De helft van de spookburgers duikt op enig moment trouwens weer op in Nederland.


Wat is de procedure als een deurwaarder ontdekt dat iemand niet meer woont op het GBA adres? 


De deurwaarder zoekt contact met de gemeente. 


De gemeente doet adresonderzoek (zoek op het woord adresonderzoek op deze pagina). 


De gemeente schrijft uiteindelijk de betreffende persoon uit uit de GBA. Als de gemeente het nieuwe adres van de persoon niet kan achterhalen, krijgt deze persoon de notering Vertrokken Onbekend Waarheen (VOW). Dit heeft tot gevolg dat die persoon niet meer in aanmerking kan komen voor uitkeringen en toeslagen en ook geen paspoort of rijbewijs meer kan aanvragen.


Onder de groep van mensen met de aantekening VOW zitten uiteraard ook Nederlanders die naar de UAE buitenland vertrekken en vergeten hun nieuwe adres door te geven. Anderen "vergeten" dit moedwillig omdat ze hoge schulden hebben.

DUO, diploma’s en destruction


Vraag: #Hilda, ik heb voor mijn werk in de UAE een equivalency certificate nodig van het Nederlandse middelbare schooldiploma. Om dit certificaat te verkrijgen heb ik mijn cijferlijsten nodig van minimaal de laatste jaren van mijn middelbare school, maar DUO meldt alleen het laatste jaar beschikbaar te hebben. Wat kan ik doen?

Antwoord: als DUO bepaalde gegevens niet heeft, kun je contact opnemen met je oude middelbare school, en daar de gegevens opvragen die je nodig hebt. 

Hoe ouder je bent, hoe groter het risico dat je school niet meer bestaat. Weet dan dat DUO kan nakijken wie de rechtsopvolger van jouw school is. 

Lukt dat ook niet, dan kun je voor het openbaar onderwijs nog navraag doen bij de gemeente.

Gegevens van leerlingen mogen pas 70 jaar na de geboortedatum worden vernietigd, en eindexamenresultaten van mavo, havo en vwo 10 jaar na de examendatum. Universiteiten mogen diploma's, getuigschriften en verklaringen vernietigen 30 jaar na het examen en moeten examenregisters blijvend bewaren.

vreemdgaan => scheiden => mediation


Vraag: #Hilda, mijn man en ik zijn allebei Nederlanders, getrouwd in gemeenschap van goederen, en we wonen vanwege mijn werk in Dubai. 

Hij is vreemd gegaan, en ik wil nu scheiden. 

Omdat we kinderen hebben wil ik graag echtscheidingsmediation. 

Stel; jij wordt onze echtscheidingsmediator en we stellen samen met jou een convenant op. Kunnen we dan scheiden in Dubai? Of is dat onverstandig in verband met de gemeenschap van goederen en de omgangsregeling voor de kinderen?

Antwoord; ja, dat kan en het is niet onverstandig. We kunnen jullie echtscheidingsconvenant zodanig opstellen dat het als divorce settlement wordt geaccepteerd wordt door de rechter in de UAE. 

Als jullie het met elkaar eens zijn vindt er verder geen inhoudelijke toets plaats door de rechter. 

Als je de uitspraak van de rechter in de UAE laat legaliseren en die vervolgens in Den Haag laat inschrijven, ben je ook in Nederland gescheiden.

Let wel; dit kan alleen op deze manier als je mij inschakelt, want je hebt een jurist en mediator nodig die zowel de UAE law als het Nederlandse recht goed kent.

Een testament aanvechten in de UAE


Vraag: #Hilda, ik heb met een mijn zoon geen goede band meer nadat zijn moeder en ik van elkaar gescheiden zijn. Ik wil dan ook niet dat hij aanspraak kan maken op het vermogen wat ik in Dubai opgebouwd heb, en heb hem dus niet opgenomen in mijn DIFC testament. Kan hij, als hij het er niet mee eens is, dat testament aanvechten?

Antwoord: ja, dat is mogelijk. 

Een DIFC testament kan via de DIFC court aangevochten worden na jouw overlijden. Je zoon zou kunnen aanvoeren dat je een geestelijke stoornis had ten tijde van het opstellen van het testament, of dat hij volgens het Nederlandse recht niet onterfd kan worden, of dat je door je nieuwe vrouw zodanig onder druk gezet bent dat je je testament ten faveure van haar hebt opgesteld. 

Overigens is geen van de huidige bij DIFC geregistreerde testamenten nog aangevochten.

Als zulke dingen in jouw situatie een rol spelen is het dan ook belangrijk dat je hier bij het opstellen van het testament eerlijk over bent, dan kan ik er bij het formuleren van je testament rekening mee houden.

Een half jaar huur vooruit betalen

Vraag: #Hilda, ik ben nieuw in Dubai, en mijn man en ik hebben een leuk appartement gevonden wat we graag willen gaan huren, via een makelaar. We vinden het voor een half jaar vooruitbetalen wel heel raar, maar we begrijpen inmiddels dat dat hier redelijk normaal is en gelukkig hebben we wat reserves en hadden we inmiddels cheques van onze bank ontvangen. 

Nu vraagt onze makelaar om de cheques op naam van het makelaarskantoor te zetten, en hij heeft ons een Power of Attorney laten zien van de eigenaar dat die dat prima vindt. De eigenaar zit in Mumbai op het moment, dus daar hebben we geen kontakt mee. 

Het lijkt mij dat er zo niks mis kan gaan, maar mijn man heeft wat koudwatervrees, en heeft een kopie van de POA gemaakt. 

Wat vind jij Hilda?

Antwoord: mijn advies is om, ondanks de POA, de cheques op naam van de eigenaar te zetten, in plaats van op naam van het makelaarskantoor. Vraag naar de title deed (eiendomsakte) en controleer of die van het juiste appartement is, en of de naam van de eigenaar overeenkomt met de naam op de POA. Je zou de eerste niet zijn die zijn geld kwijt raakt aan een malafide makelaarskantoor, of aan iemand die geen eigenaar is van het pand. En een POA wordt ook nogal eens vervalst.

Op deze site vind je alle details als je zoekt op "huren".

Wat is een MoU, een Memorandum of Understanding precies?


Vraag: #Hilda, wat moet er precies in een Memorandum of Understanding (MOU) staan, en wat is de juridische status ervan?

Antwoord: er zijn geen formele eisen aan een MOU, je kunt er in zetten wat je maar wilt. In de UAE wordt hij vaak gebruikt als er met een lokale sponsor samengewerkt gaat worden.

De juridische status van een MOU is gering, je moet het vergelijken met een "herenakkoord" in Nederland. De betrokken partijen leggen hun voornemens erin vast, het is een soort verloving tussen zakenpartners.

Wat is handig om op te nemen?

1. De verplichtingen van iedere partij; 

2. De financiele consequenties voor alle partijen; 

3. De rollen die de partijen krijgen;

(Ga je met een local samenwerken, schrijf dan uit welke rol die local precies krijgt. Je wilt niet iemand zonder enige ondernemerservaring en relevante kennis die zich overal mee loopt te bemoeien omdat "doing business" zo sexy klinkt, maar je wilt bijvoorbeeld wel dat hij zijn wasta inzet).

Houd er rekening mee dat een sponsor juridisch gezien dezelfde rechten heeft als een partner, dus hoe preciezer de omschrijving van de taken en verwachtingen, plus het aantal uren wat daarmee gepaard gaat, hoe duidelijker.

4. Hoe je omgaat met conflicten;

5. Hoe je uit elkaar wilt gaan, op het moment dat dat aan de orde is; 

6. Hoe je omgaat met nieuwe toetreders; 

7. Wat er gebeurt met het bedrijf als een van de partijen dood gaat; 

8. Op welke momenten de overeenkomst gereviewd of eventueel aangepast mag worden (houd rekening met de duur van een license en stem de termijn hier op af).

Een zelfgemaakte MOU kun je ook altijd nog even laten reviewen, dat kost niet zoveel tijd (en dus niet zoveel geld), dat kan veel gedoe in de toekomst voorkomen.

Wat als uw ‘local’ aandeelhouder overlijdt?


Vraag: #Hilda, wat gebeurt er als de lokale sponsor van mijn LLC in de UAE overlijdt?

Antwoord: het aandeel van jouw lokale sponsor gaat bij zijn overlijden over naar zijn erfgenamen.

Maar ja, wat als die totaal ongeschikt zijn om jouw nieuwe sponsor te worden?

Het is dus zaak om na te denken over, en te praten over, de situatie waarin de sponsor overlijdt, voor dat daadwerkelijk aan de hand is. 

En de afspraken vervolgens op papier te laten zetten, en daarnaast bestaande documenten (shareholders agreement, partnership deed) en bijvoorbeeld de key man insurance te laten controleren en eventueel aan te passen.

Houd er rekening mee dat zoiets best tijdrovend is, je hebt het niet in een week voor elkaar.

Deportatie en de gevolgen daarvan in de UAE


Vraag: #Hilda, ik vraag dit voor een vriend. Als iemand gedeporteerd is naar zijn eigen land, mag hij dan ooit weer de UAE in?

Antwoord: dat hangt min of meer af van de reden van deportatie. Als het vanwege een crimineel feit is, mag iemand doorgaans de rest van zijn leven de UAE niet meer in. Ook niet op een toeristenvisum/visit visa.

Heeft iemand vastgezeten in het immigration detention centre, dan mag hij of zij meestal een jaar het land niet meer in.

De enige manier om er achter te komen hoe het zit, is om contact op te nemen, of te laten nemen, met het General Directorate of Residency and Foreigners Affairs (GDRFA), www.dnrd.ae/en.

Expatverzekering dekt juridische kosten?


Vraag: #Hilda, als ik een expatverzekering heb, en ik heb een juridisch probleem, dekt die verzekering dan jouw kosten?

Antwoord: ja, als je dekking hebt voor rechtsbijstand, en in veel gevallen bieden internationale expatverzekeringen die dekking.

Loop je tegen een juridisch probleem in de UAE aan, dan mag je zelf kiezen welke advocaat jouw belangen behartigt. 

Ik regel dan alles met jouw verzekeraar.

Voor de contactpersoon bij de verzekeraar is het fijn dat ze in het Nederlands kunnen communiceren en zelfs met een Nederlands nummer kunnen bellen (bij internationaal werkende organisaties is het heel vaak zo dat er niet met het buitenland gebeld kan worden).

Wat voor mij frustrerend en tijdrovend is, is dat de contactpersonen vaak met een Nederlandse bril, vanuit de Hollandse superioriteitsgedachte (in Nederland is alles beter, en wij als Nederlanders weten precies hoe het moet, en wij zullen andere volkeren ook wel even vertellen hoe het moet), naar een probleem in de UAE kijken.

Dat het hier anders gaat vinden ze maar moeilijk te accepteren.

Dat er geen postsysteem is geloven ze niet, dat er geen uitkeringenvangnet is vinden ze onbestaanbaar, dat Skype hier echt niet werkt dringt niet door, dat jurisprudentie in het Arabisch is vinden ze maar raar, dat er geen verbond van verzekeraars is met dezelfde richtlijnen zoals in Nederland, en dat een heel groot deel van mijn werk het achter de vodden zitten van niet zulke professioneel werkende mensen is, waarbij op klachten niet gereageerd wordt, geloven ze ook niet.

Precies hetzelfde geldt voor het notariaat in Nederland waar ik ook op dagelijkse basis mee samenwerk. Zelfs de zogenaamd internationale kantoren kunnen niet geloven dat er landen zijn waar "het systeem" anders werkt dan in Nederland, en zullen mij wel even vertellen hoe ik mijn werk moet doen.

Herkenbaar?

Wanneer keert een ongevallenverzekering niet uit?

Vraag: #Hilda, ik heb een ongevallenverzekering, en nu heb ik een ongeluk gehad en valt het volgens hun niet onder de dekking. Wanneer keert een verzekering voor ongevallen niet uit?

Antwoord:

Dat hangt wel enigszins af van het land waar je verzekerd bent, maar in het algemeen;

Ongevallen die met opzet gebeuren, of die opzettelijk worden veroorzaakt door iemand die belang heeft bij de verzekering.

Terwijl je een misdrijf pleegt of meewerkt aan een misdrijf. (De inbreker die van het dak naar beneden valt en zijn rug breekt).

Ongevallen door vechtpartijen of "waagstukken", anders dan zelfverdediging.

Ongevallen door overmatig alcoholgebruik, met meer dan 0,8 promille in je bloed. Je hebt geen dekking als je na een ongeval een ademtest of een urine- of bloedproef weigert;

Een ongeval terwijl je bedwelmende, opwekkende of soortgelijke middelen hebt gebruikt of hieraan verslaafd bent. Tenzij ze voorgeschreven zijn door een arts en je de gebruiksaanwijzing opgevolgd hebt.

Een ongeval met als gevolg: - ingewandsbreuk (hernia abdominalis); - uitstulping van een tussenwervelschijf (hernia nucleï pulposi); - beperkingen of klachten door een whiplash als deze niet objectief medisch vast te stellen zijn; - psychische aandoeningen. Behalve als deze komen door hersenletsel dat is ontstaan bij het ongeval. Dit hersenletsel moet medisch vast te stellen zijn. DIT GELDT IN NEDERLAND, NIET OVERAL.

Als blijkt dat bij het afsluiten van de verzekering of het melden van de schade opzettelijk verkeerde informatie is verstrekt of belangrijke informatie is achtergehouden.

Een ongeval veroorzaakt door, of in verband met atoomkernreacties.

Een ongeval veroorzaakt door, of in verband met molest of muiterij.


© PRUDENTIAL Middle East  2018