Hoe snel moet het huurhuis van mij overleden moeder leeg? >

Hoe snel moet het huurhuis van mij overleden moeder leeg?

Vraag: #Hilda, mijn moeder in Nederland is heel plotseling overleden, hoewel ze al behoorlijk op leeftijd was. Nu wil het verzorgingshuis waar ze woonde dat mijn zus en ik (we wonen allebei in het buitenland) binnen vier dagen na haar overlijden de kamer helemaal leeg maken. Ik vind dat wel erg kort dag. Hoe zit dit juridisch?

Antwoord: de brancheorganisatie gaat uit van een week, maar er is geen wettelijke basis voor het aantal dagen na overlijden waarbinnen een kamer in een verzorgingshuis opgeleverd moet worden. 

Dit is de financiële achtergrond, op basis daarvan mag een verzorgingshuis van maximaal 13 dagen uitgaan:

De NZa heeft de beleidsregel die bepaalt hoeveel dagen maximaal doorbetaald worden in de periode tussen het overlijden van de ene cliënt en bezetting van de kamer door een volgende cliënt geharmoniseerd voor verpleeg- en verzorgingshuizen. Voorheen kregen verzorgingshuizen 30 dagen doorbetaald na overlijden van een bewoner. Bij verpleeghuizen stopte de bekostiging voorheen de dag na overlijden. Het onderscheid tussen verpleeg- en verzorgingshuizen verdwijnt meer en meer, zowel in de zorg die verleend wordt als in de zorgzwaarte van de cliëntenpopulatie. Bij de invoering van de zorgzwaartebekostiging wordt de regeling van het doorbetalen van dagen na het overlijden van cliënten geharmoniseerd. De NZa heeft berekend dat bij 13 dagen doorbetalen van leegstand na overlijden tegen een prijs die is gebaseerd op de prijs van ZZP VV1, evenveel geld beschikbaar blijft in vergelijking met de voorgaande regeling.

De NZa heeft deze 13 dagen termijn doorgevoerd in 2009. Een verzorgingshuis 

(of beter gezegd een instelling toegelaten voor verblijf zonder behandeling) kan na overlijden nog 13 dagen de prijs voor een verzorgingsdag declareren en het verpleeghuis (of beter gezegd: een instelling toegelaten voor verblijf met behandeling) kan nog 13 dagen de prijs voor een verpleegdag declareren. Voor de verpleeghuizen betekent dit een ruimere termijn en voor de verzorgingshuizen een teruggang in de termijn ten opzichte van de oude regeling. 

De termijn van 13 dagen is bedoeld voor de overbrugging van de periode na overlijden van een cliënt tot en met bezetting door een nieuwe cliënt. Het gaat dus zowel om de periode van het ontruimen van de kamer als de periode van het opnieuw opleveren van de kamer. Het is aan de instelling om te bepalen hoe ze – rekening houdend met zowel (nabestaanden van) de overleden cliënt als de nieuwe cliënt - wil komen tot een zo spoedig mogelijke herbezetting.

Onderzoek wel altijd op welke juridische basis je moeder huurde. Er zijn ook kamers in verzorgingshuizen waar bejaarden zelfstandig wonen en een "normale" huurovereenkomst met de instelling hebben. In dat geval heb je langer de tijd, want dan geldt de normale termijn van huuropzegging.

© PRUDENTIAL Middle East  2018