Merkenrecht en merkenrechtelijke bescherming | PRUDENTIAL Middle East | Prudential Middle East FZE >

Merkenrecht en merkenrechtelijke bescherming

#Hilda, in Nederland is op dit moment de serie de Luizenmoeder erg populair. En vooral de slogan: " #Halloallemaalwatfijndatjeerbent" 


Nu wil ik deze zin op mokken en t-shirts laten drukken, mag dat?


Antwoord: slagzinnen of slogans worden beschermd op grond van het auteursrecht en het merkenrecht. Om deze zin als merk te registreren is een merkregistratie verplicht. Een slagzin mag alleen als merk worden geregistreerd als de zin onderscheidend vermogen heeft. Daar is waarschijnlijk geen sprake van, want het is een normale begroeting, en er is geen relatie tot een bepaald product of een merk. (de zin moet "in zekere mate origineel of pregnant zijn, een zekere uitleggingsinspanning vragen of bij het relevante publiek een denkproces in gang zetten" zo zegt het Hof van Justitie van de EU). 


In Nederland bestaat dan ook nog het GVR slagzinnenregister, maar dit is een niet wettelijk register, het wordt met name gebruikt uit bewijsrechtelijke overwegingen. "Hallo allemaal, wat fijn dat je er bent", staat niet in het #slagzinnenregister.


Conclusie: merkenregistratie is waarschijnlijk niet mogelijk. Dus wordt de zin ook niet merkenrechtelijk beschermd.


Maar wordt de zin dan wel auteursrechtelijk beschermd? Die bescherming ontstaat namelijk automatisch en registratie is niet nodig. Daarvoor moet de slogan oorspronkelijk zijn, het moet een eigen intellectuele schepping van de tekstschrijvers van de serie zijn, die tot uiting komt door de vrije creatieve keuzes van de maker bij de totstandkoming ervan.


Maar is deze slagzin nou origineel genoeg? Een algemene mededeling komt niet in aanmerking voor auteursrechtelijke bescherming. Ook in dit geval kun je weer stellen dat er sprake is van een algemene begroeting, van een gebruikelijke combinatie van woorden, en banale of triviale elementen. 


"Zo. Nu eerst ...... een Bavaria" werd door het gerechtshof gezien als een gewone, gangbare zin. Een gebruikelijke combinatie van woorden, waarin de creativiteit van de auteur niet tot uiting komt.


Op basis van dit arrest zeg ik: naar de drukker met die mokken en t-shirts.


https://youtu.be/2mz165_R4fo

© PRUDENTIAL Middle East  2018