Nederlands recht van toepassing in de UAE? >

Nederlands recht van toepassing in de UAE?

Vraag: #Hilda, als in een distributieovereenkomst over de handel in product X in het Midden Oosten, staat opgenomen dat het Nederlandse recht van toepassing is, en dat de Nederlandse rechter bevoegd is, hoe kan je dan tegenhouden dat een partij uit de Verenigde Arabische Emiraten waarmee je een conflict hebt acties onderneemt om je paspoort door de politie in Dubai te laten innemen?

Antwoord: de voorzieningenrechter van de rechtbank in Nederland kan bij vonnis in kort geding die partij verbieden handelingen te verrichten die tot "intrekking van de paspoorten of bewegingsvrijheid" van de eiser kunnen leiden. Dit doet de rechter op straffe van een dwangsom.

Ik heb het tussen aanhalingstekens gezet, omdat dit stukje tekst uit de uitspraak komt, en er sprake is van een foutje van de annotator (degene die een verhaaltje maakt over het vonnis). 

De politie in Dubai kan het paspoort van een Nederlander niet intrekken, alleen innemen.

© PRUDENTIAL Middle East  2018