VAT in Dubai en Airbnb, hoe zit dat nou precies? | PRUDENTIAL Middle East | Prudential Middle East FZE >

VAT in Dubai en Airbnb, hoe zit dat nou precies?

VAT bij betalen bij AirBNB?

Vraag: #Hilda, ik heb vrienden over, en zij zitten nu in een Airbnb in Dubai. Ze hebben uiteraard vooraf per credticard betaald, en nu komt de verhuurder ineens met een extra factuur omdat ze VAT zouden moeten betalen. 

Moeten ze inderdaad die VAT betalen, klopt dat?

Antwoord: nee, de verhuurder heeft via AIRBNB al VAT uitbetaald gekregen, en brengt het dus dubbel in rekening, en dat is fraude. 

(Je vrienden kunnen op de Airbnb factuur, te vinden in hun account, zien dat ze al betaald hebben)

Je vrienden kunnen hier melding van maken bij de helpdesk van Airbnb, en contact opnemen met het Dubai Economic department. 

En daarnaaast natuurlijk in de review melding maken van de praktijken en één ster geven.

© PRUDENTIAL Middle East  2018