Wanneer keert een ongevallenverzekering niet uit? >

Wanneer keert een ongevallenverzekering niet uit?

Vraag: #Hilda, ik heb een ongevallenverzekering, en nu heb ik een ongeluk gehad en valt het volgens hun niet onder de dekking. Wanneer keert een verzekering voor ongevallen niet uit?

Antwoord:

Dat hangt wel enigszins af van het land waar je verzekerd bent, maar in het algemeen;

Ongevallen die met opzet gebeuren, of die opzettelijk worden veroorzaakt door iemand die belang heeft bij de verzekering.

Terwijl je een misdrijf pleegt of meewerkt aan een misdrijf. (De inbreker die van het dak naar beneden valt en zijn rug breekt).

Ongevallen door vechtpartijen of "waagstukken", anders dan zelfverdediging.

Ongevallen door overmatig alcoholgebruik, met meer dan 0,8 promille in je bloed. Je hebt geen dekking als je na een ongeval een ademtest of een urine- of bloedproef weigert;

Een ongeval terwijl je bedwelmende, opwekkende of soortgelijke middelen hebt gebruikt of hieraan verslaafd bent. Tenzij ze voorgeschreven zijn door een arts en je de gebruiksaanwijzing opgevolgd hebt.

Een ongeval met als gevolg: - ingewandsbreuk (hernia abdominalis); - uitstulping van een tussenwervelschijf (hernia nucleï pulposi); - beperkingen of klachten door een whiplash als deze niet objectief medisch vast te stellen zijn; - psychische aandoeningen. Behalve als deze komen door hersenletsel dat is ontstaan bij het ongeval. Dit hersenletsel moet medisch vast te stellen zijn. DIT GELDT IN NEDERLAND, NIET OVERAL.

Als blijkt dat bij het afsluiten van de verzekering of het melden van de schade opzettelijk verkeerde informatie is verstrekt of belangrijke informatie is achtergehouden.

Een ongeval veroorzaakt door, of in verband met atoomkernreacties.

Een ongeval veroorzaakt door, of in verband met molest of muiterij.

© PRUDENTIAL Middle East  2018