Wat als uw ‘local’ aandeelhouder overlijdt? >

Wat als uw ‘local’ aandeelhouder overlijdt?


Vraag: #Hilda, wat gebeurt er als de lokale sponsor van mijn LLC in de UAE overlijdt?

Antwoord: het aandeel van jouw lokale sponsor gaat bij zijn overlijden over naar zijn erfgenamen.

Maar ja, wat als die totaal ongeschikt zijn om jouw nieuwe sponsor te worden?

Het is dus zaak om na te denken over, en te praten over, de situatie waarin de sponsor overlijdt, voor dat daadwerkelijk aan de hand is. 

En de afspraken vervolgens op papier te laten zetten, en daarnaast bestaande documenten (shareholders agreement, partnership deed) en bijvoorbeeld de key man insurance te laten controleren en eventueel aan te passen.

Houd er rekening mee dat zoiets best tijdrovend is, je hebt het niet in een week voor elkaar.

© PRUDENTIAL Middle East  2018