Een MoU, een Memorandum of Understanding >

Wat is een MoU, een Memorandum of Understanding precies?


Vraag: #Hilda, wat moet er precies in een Memorandum of Understanding (MOU) staan, en wat is de juridische status ervan?

Antwoord: er zijn geen formele eisen aan een MOU, je kunt er in zetten wat je maar wilt. In de UAE wordt hij vaak gebruikt als er met een lokale sponsor samengewerkt gaat worden.

De juridische status van een MOU is gering, je moet het vergelijken met een "herenakkoord" in Nederland. De betrokken partijen leggen hun voornemens erin vast, het is een soort verloving tussen zakenpartners.

Wat is handig om op te nemen?

1. De verplichtingen van iedere partij; 

2. De financiele consequenties voor alle partijen; 

3. De rollen die de partijen krijgen;

(Ga je met een local samenwerken, schrijf dan uit welke rol die local precies krijgt. Je wilt niet iemand zonder enige ondernemerservaring en relevante kennis die zich overal mee loopt te bemoeien omdat "doing business" zo sexy klinkt, maar je wilt bijvoorbeeld wel dat hij zijn wasta inzet).

Houd er rekening mee dat een sponsor juridisch gezien dezelfde rechten heeft als een partner, dus hoe preciezer de omschrijving van de taken en verwachtingen, plus het aantal uren wat daarmee gepaard gaat, hoe duidelijker.

4. Hoe je omgaat met conflicten;

5. Hoe je uit elkaar wilt gaan, op het moment dat dat aan de orde is; 

6. Hoe je omgaat met nieuwe toetreders; 

7. Wat er gebeurt met het bedrijf als een van de partijen dood gaat; 

8. Op welke momenten de overeenkomst gereviewd of eventueel aangepast mag worden (houd rekening met de duur van een license en stem de termijn hier op af).

Een zelfgemaakte MOU kun je ook altijd nog even laten reviewen, dat kost niet zoveel tijd (en dus niet zoveel geld), dat kan veel gedoe in de toekomst voorkomen.

© PRUDENTIAL Middle East  2018