Het huis op naam van mijn vrouw vanwege de Sharia Law >

Het huis op naam van mijn vrouw vanwege de Sharia Law, handig of niet?


Vraag: #Hilda, is het in het kader van estate planning verstandig om het huis wat mijn vrouw en ik in Dubai laten bouwen op haar naam te laten zetten?

Antwoord: dat hangt er van af.

Als jij (M) komt te overlijden, je hebt geen testament, en het huis staat op naam van je vrouw, betekent dit dat het huis niet volgens de sharia law vererft. Immers, je vrouw was al voor jouw overlijden eigenaar van het huis, van erven van het huis is dus geen sprake. 

Staat de auto op jouw naam, heb je nog wat spaarrekeningen etc, dan vererven die vermogensbestanddelen volgens de sharia law.

Heb je wel een testament, dan kun je in dat testament helemaal zelf bepalen wie wat krijgt.

Als je vrouw komt te overlijden, en jullie hebben geen testament, dan vererft het huis ook volgens de sharia law. In beginsel erft de echtgenoot (jij dus) de helft van het huis. 

Als jullie kinderen hebben, en je schoonouders zijn nog in leven, dan heb jij recht op een vierde van het huis.

Let op: een gemeenschap van goederen, of juist een "koude uitsluiting" volgens het Nederlandse recht spelen GEEN rol, tenzij je daar expliciet een beroep op doet en er over gaat procederen.

Als jullie niet meteen overlijden, maar gaan scheiden in de UAE, dan trek jij als man aan het kortste eind. Het huis staat op naam van je vrouw, dus jij hebt er geen recht op bij een scheiding. Ook al heb je altijd keurig meebetaald aan de hypotheek.

Gaan jullie in Nederland scheiden, dan is mijn antwoord afhankelijk van de vraag of je in gemeenschap van goederen of buiten gemeenschap van goederen bent getrouwd. 

Ben je al langer dan tien jaar uitgeschreven uit Nederland, en was je in Nederland getrouwd in gemeenschap van goederen, dan vis jij als man ook achter het net. Je wordt dan geacht gehuwd te zijn volgens de sharia law, want dat is het recht van jullie woonland.

© PRUDENTIAL Middle East  2018